Skansholms Båtklubb

KONTAKTPERSONER/ FUNKTIONÄRER                   TELEFON
Ordförande:  Håkan Larsson 0940-130 38 E-post
Sekreterare: Christer Jonsson 0940-210 12 E-post
Kassör: Helén Isaksson 0940-200 89 E-post
Hamnfogde:  Jonny Alenius 0940-210 01 E-post
Besiktning:    Håkan Larsson 0940-130 38 E-post
Försäkring:   Jonny Holmgren 0940-150 17 E-post
 

Frågor kring båtplatser, medlemskap, sjökarta:
kontakta sekreteraren Christer Jonsson.


Återförsäljare av kartan:

Maries Livs, Malgovik
Telefon: 0940-200 30

 

 

TACK FÖR BESÖKET VÄLKOMMEN ÅTER!