Visst kan man åka båt även  i en fjällkommun som Vilhelmina
         
      

Jo-men-visst!
Men först måste man..


Båtklubben
 
Bildades 1993 i Skansholm av en handfull entusiaster, med drömmar om att gemensamt kunna bygga en liten båthamn vid sjön Malgomaj.

Med ekonomiskt stöd från Vilhelmina kommun och markupplåtelse från SCA, kunde vi våren 1994 påbörja utgrävningen av det gamla timmeravlägget på Bonknäset i Skansholm. Många ideella dagsverken av medlemmar och bybor gick åt.

En hamnbassäng med flytbryggor med plats för ett tjugotal båtar stod klar innan sommaren .

Med hjälp av snöskoter och avvägningsinstrument kunde vi mäta in och kartlägga Malgomajsjön 1995. Kartan kan du beställa av oss om du är intresserad.
Tre torrdass byggdes och placerades ut vid naturhamnar längs sjön samma år.

I dag är vi ca 40 medlemmar varav ett tjugotal har kajplats i Skansholm.
Resterande medlemmar har sina båtar längs Malgomajsjön men även vid Volgsjön, Vojmsjön och Kultsjön.

Klubben är ansluten till Västerbottens Båtförbund och Svenska Båtunionen.